4 สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณสามารถลดน้ำตาลลงได้ในชีวิตประจำวัน

Shortlink: https://www.wonjinthailand.com/?p=6006 4 สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณสามารถลดน้ำตาลลงได้ในชีวิตประจำวัน 4 Things Happen When You Cut down Sugar 1.ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ โรคที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลนั้นได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และความดันโลหิตสูง คนที่รับประทานน้ำตาลมากกว่าปกติ 25% มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด มากกว่าคนปกติถึงสองเท่า Lower Risk of Getting Heart Related Diseases Sugar has a negative effect on cardiovascular disease and high blood pressure. People, who are consuming 25% more sugar than average, have a double risk of cardiovascular […]