มาดูอาหารและวิธีต่างๆ ที่ช่วยป้องกัน ‘รอยคล้ำใต้ตา’ กัน

Shortlink : https://www.wonjinthailand.com/?p=5578 ‘ใต้ตาดำ’ นั้นไม่ใช่ศัพท์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ แต่เป็นคำอธิบายที่หมายถึงรอยคล้ำที่อยู่ใต้ตา จริงๆ แล้วมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดใต้ตาดำ ดังนั้น การรักษาและป้องกันอาการใต้ตาดำจึงแตกต่างกันไป Good Food and Treatment for Dark Circles Prevention : Dark Circles are not precise medical terms, but terms that look dark around the eyes. Therefore, dark circles have a variety of different causes. According to the reasons, the treatment and prevention measure of dark circles are different. […]