ผนังกั้นช่องจมูกคดเป็นสาเหตุของรูปจมูกงุ้ม ไม่สวยได้รูป!

ผนังกั้นช่องจมูกคดเป็นสาเหตุของรูปจมูกงุ้ม ไม่สวยได้รูป!

Aquiline Nose Causes Nasal Septum Deviation.

00

จมูกงุ้ม หรือมักจะถูกเรียกว่า จมูกคด หรือจมูกแม่มด เป็นรูปจมูกที่มีลักษณะโค้งเป็นสะพาน มักจะเห็นชัดจากการมองด้านข้าง ซึ่งสาเหตุของจมูกงุ้มอาจเกิดขึ้นจากพันธุกรรม หรือการกระแทกจากภายนอก หรือผลกระทบจากการทำศัลยกรรม แต่สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือผนังกั้นช่องจมูกคด เพราะเมื่อกระดูกอ่อนโตขึ้นก็จะทำให้รูปจมูกมีความคดโค้ง

Aquiline nose is often called as crooked nose or witch’s nose. It is a nose shaped with an upward curve on the bridge. It is often noticeable on the side not on the front.  The cause of it can be genetic or distortion after outside crash/impact or plastic surgery. But most frequent cause of it is nasal septum deviation.
lllภฬนฬม๖ 2

ซึ่งคนที่ผนังกั้นช่องจมูกคด จะมีอาการคล้ายกับโรคจมูกอักเสบ เช่น มีอาการคัดจมูกหรือมีน้ำมูกไหล แม้อาการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรง แต่การมีน้ำมูกมากอาจทำให้เกิดโรคจมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ นอนกรน หรือเกิดความผิดปกติของการนอนหลับเมื่อเวลาผ่านไปในระยะยาว
The signs of it are similar with rhinitis such as having stuffy or runny nose. Those are not life-threatening symptoms but aquiline nose can cause rhinitis, sinusitis, snoring, or sleep disorder as time passes.

ภฬนฬม๖-4

ในการผ่าตัดเสริมจมูกควรพิจารณาด้านการใช้งาน โดยคำนึงถึงความสมดุลของใบหน้า และความสวยงามไปในคราวเดียวกัน เพราะจมูกเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญในระบบการหายใจ ด้วยเหตุนี้การแก้ไขภายในและภายนอกจมูก รวมถึงการออกแบบจึงต้องมีความละเอียด และแม่นยำในเวลาเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการผ่าตัดแก้ไขซ้ำๆ หรือเกิดปัญหาสุขภาพตามมา ฉะนั้นการผ่าตัดควรดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และทักษะที่ชำนาญ

In rhinoplasty, functional side should be also considered with overall face balance and aesthetic shape. Nose is a critical part of body which is a key to breathing system. For this reason, nose’ inside/outside correction and detailed and accurate design should be done at the same time. To prevent any re-operation or health problems, the surgery should be operated by professionals with a plenty of experience and skills.

ภฬนฬม๖-4_06

สำหรับผู้ที่เป็นผนังกั้นช่องจมูกคด วอนจินเราช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ค่ะ อย่างการผ่าตัดแก้ไขเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดได้ในอนาคต ด้วยความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์มากประสบการณ์ สามารถปรับแต่งแก้ไขรูปจมูกตามโครงสร้างของจมูกคนไข้แต่ละราย เพื่อให้คนไข้ได้รับจมูกใหม่ที่สวยกว่าเดิมกลับบ้านไป วอนจิน จึงได้รับความไว้วางใจจากคนไข้ให้เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามอันดับ 1 ของเกาหลี

For those who has Nasal Septum Deviation, Wonjin can help you to pass this problem. We will fix and repair in order to avoid problems that might happen in the future. With many experience surgeon doctors, we can reconstruct your nose according to the based of each individual patient for the best outcome. Because of these things, it makes Wonjin becomes the most trustworthy, satisfaction, and safety hospital in Korea.

หากคุณมีปัญหาผนังกั้นช่องจมูกคด ที่ทำให้จมูกงุ้มไม่สวยได้รูป! สามารถเข้ามารับคำปรึกษาและการวิเคราะห์การทำศัลยกรรมจมูกกับผู้เชี่ยวชาญของวอนจิน เพื่อการแก้ไขปัญหาผนังกั้นช่องจมูกคดได้อย่างตรงจุดค่ะ

In case that you have aquiline nose, crooked nose or witch’s nose, you can come and consult with us. We specialized in individual beauty consultation, and have consultants available for your service free of charge during time. See you at Wonjin.